Vsak 13. prebivalec Slovenije je osnovnošolec

V Sloveniji je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in traja 9 let. Osnovna šola je za otroke in mladino brezplačna.

Eno izmed meril za ustanovitev občine je tudi to, da ima občina osnovno šolo. Glede na velikost in lego ter glede na število prebivalcev in njihovo poseljenost ima posamezna občina lahko več osnovnih šol (samostojnih šol, matičnih šol in podružnic).

V šolskem letu 2012/2013 je redni osnovnošolski program obiskovalo 82.642 dečkov in 78.409 deklic (5 % manj kot dečkov). Šolska vrata je jeseni 2012 učencem odprlo 785 osnovnih šol.

Prebivalstveno velike občine in občine z urbanimi središči imajo praviloma tudi največ osnovnih šol. To je leta 2012 veljalo za občine Ljubljana (56 osnovnih šol), Maribor (23), Kranj (17), Koper (16), Ajdovščina in Kamnik (vsaka po 13), Novo mesto in Velenje (vsaka po 12), Celje, Nova Gorica in Slovenska Bistrica (vsaka po 11).

Podatki za Slovenijo za leto 2012 kažejo, da je eno osnovno šolo obiskovalo povprečno 205 učencev. V 75 občinah je bilo povprečno število osnovnošolcev na eno osnovno šolo višje od slovenskega povprečja. Največ učencev na eno osnovno šolo, v povprečju nad 400, je bilo v občinah Mengeš (643), Žiri (492), Ruše (456), Domžale (418), Jesenice (410) in Log – Dragomer (404).

V povprečju najmanj učencev na osnovno šolo, manj kot 50, so imele šole prebivalstveno manjših občin: Osilnica (3), Hodoš (6), Solčava (21), Jezersko (33), Šalovci (36), Kobilje (41) in Kostel (47).

Med statističnimi regijami je bilo največ osnovnošolcev na osnovno šolo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 265, najmanj osnovnošolcev na osnovno šolo pa v goriški statistični regiji, povprečno 141.Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim številom učencev na osnovno šolo
Ime
Mengeš 643
Žiri 492
Ruše 456
Domžale  418
Jesenice 410Občine z najmanjšim številom učencev na osnovno šolo
Ime 
Osilnica 3
Hodoš  6
Solčava 21
Jezersko 33
Šalovci  36