Med otroki v starostni skupini 1–5 let vključenih v vrtce 75 % otrok

Delež otrok, vključenih v vrtce, se postopoma zvišuje. V šolskem letu 2012/2013 je bilo v slovenske vrtce vključenih 75 % vseh otrok starostne skupine 1–5 let; še 5 let prej, v šolskem letu 2007/2008, pa 8 % manj.

74 občin oz. 35 % vseh občin je po deležu otrok v starostni skupini 1–5 let, vključenih v vrtce, presegalo slovensko povprečje. 29 občin je imelo v vrtce vključenih celo več kot 80 % otrok te starosti, več kot 90 % pa dve občini, in sicer Hodoš in Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Med statističnimi regijami je bila po deležu vključenosti otrok v vrtce prva osrednjeslovenska statistična regija (79 %).

V občinah Osilnica, Žetale in Podlehnik pa so bili deleži otrok, vključenih v vrtce, najnižji (pod 30 % otrok ustrezne starosti), kar je razumljivo, saj so bile vse tri občine brez vrtca. Med statističnimi regijami je bilo najmanj otrok vključenih v vrtce v zasavski statistični regiji, in sicer 68 %.Poišči ime ali šifro občine iz karte


Občine z največjim deležem otrok v vrtcih
Ime  %
Hodoš 100,0
Sveta Trojica v Slov. goricah 89,9
Velike Lašče 89,1
Trzin   89,0
Mirna Peč  86,9
Občine z najmanjšim deležem otrok v vrtcih

Ime %
Osilnica  7,7 
Žetale  17,5 
Podlehnik 24,3 
Ribnica na Pohorju  47,7 
Luče 49,2