V obdobju 2000–2012 je število osnovnošolskih otrok upadlo za 11 %

V zadnjih letih opažamo, da se število osnovnih šol stalno zmanjšuje, predvsem zaradi posledic negativnih demografskih sprememb – upadanja števila rojstev po letu 1980. Število rojstev je začelo spet počasi naraščati po letu 2003.

Leta 2012 je bilo v Sloveniji 785 osnovnih šol, leta 2000 pa 816 (to pomeni, da je število osnovnih šol v dvanajstih letih upadlo za nekaj manj kot 4 %).

Prav tako se je zmanjšalo število šolajočih otrok v rednih osnovnošolskih programih. V šolskem letu 2012/2013 je bilo v osnovnošolsko izobraževanje vpisanih skupaj 161.051 otrok, v šolskem letu 2000/2001 pa 181.390. V dvanajstih letih je tako število otrok v osnovnih šolah upadlo za 11 %.