Na vsakih 1.000 prebivalcev 10 diplomantov

Leta 2012 je bilo v Sloveniji 20.596 diplomantov terciarnega izobraževanja, to je približno 10 diplomantov na 1.000 prebivalcev.

Več diplomantov na 1.000 prebivalcev od slovenskega povprečja je imelo 71 občin ali 34 % vseh občin. Največ diplomantov na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Jezersko (17), Tabor in Žetale (vsaka po 16), Vitanje (15), Mirna, Mislinja, Solčava, Vipava in Vuzenica (vsaka po 14). Med statističnimi regijami je imela največ diplomantov na 1.000 prebivalcev koroška statistična regija (11).

Najmanj diplomantov na 1.000 prebivalcev so imele prebivalstveno šibke občine Zavrč (3), Kuzma in Veržej (vsaka po 4) ter Gornji Petrovci, Juršinci, Kobilje, Šalovci in Trnovska vas (vsaka po 5). Med statističnimi regijami Slovenije je imela najmanj diplomantov na 1.000 prebivalcev obalno-kraška statistična regija (8).Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim številom diplomantov na 1.000 prebivalcev
Ime   
Jezersko 17
Tabor 16
Žetale 16
Vitanje  15
Vuzenica 14Občine z najmanjšim številom diplomantov na 1.000 prebivalcev
Ime 
Zavrč 3
Kuzma  4
Veržej 4
Gornji Petrovci 5
Juršinci 5