Vsak 26. prebivalec Slovenije je dijak

Največ dijakov (po občini stalnega prebivališča) je bilo v prebivalstveno večjih občinah in občinah z urbanimi središči. V šolskem letu 2012/2013 jih je bilo največ vpisanih v občini Ljubljana (9.212 oz. 12 % vseh dijakov), sledile so občine Maribor (3.663 oz. 5 % vseh dijakov), Kranj (2.092 oz. 3 % vseh dijakov), Celje (1.761 oz. 2 % vseh dijakov), Koper (1.680 oz. 2 % vseh dijakov) in Novo mesto (1.467 oz. 2 % vseh dijakov).

V začetku šolskega leta 2012/2013 je bilo v srednješolsko izobraževanje vpisanih 78.208 dijakov (vključno s tistimi, ki so imeli prebivališče v tujini), to je 38 dijakov na 1.000 prebivalcev.

Največ dijakov na 1.000 prebivalcev so v tem letu izkazovale naslednje občine: Gorenja vas - Poljane (58), Žužemberk (55), Mozirje in Šmartno ob Paki (vsaka 54). Najmanj dijakov na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Kostel (19), Kuzma (25), Hodoš (27), Jezersko, Mirna, Osilnica (vsaka 28), Hrpelje – Kozina, Kranjska Gora (vsaka 29) in Piran (30).Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim številom dijakov na 1.000 prebivalcev
Ime
Gorenja vas - Poljane 58
Žužemberk 55
Mozirje 54
Šmartno ob Paki 54
Vransko 52Občine z najmanjšim številom dijakov na 1.000 prebivalcev
Ime
Kostel  19
Kuzma 25
Hodoš 27
Jezersko 28
Mirna      28