Jugovzhodna Slovenija

Po površini naša največja statistična regija povezuje v enoto štiri pokrajine: deželo suhe robe, deželo kočevskega medveda, deželo cvička in deželo zelenega Jurija. 

Jugovzhodna Slovenija

Vir: Zavod RIC Bela krajina

Jugovzhodna Slovenija, po površini naša največja statistična regija, povezuje v enoto štiri pokrajine: deželo suhe robe, deželo kočevskega medveda, deželo cvička in deželo zelenega Jurija.

Njen razvoj omogoča v največji meri industrija (avtomobilska, farmacevtska in druga lahka industrija), in ta je v letu 2011 ustvarila skoraj polovico bruto dodane vrednosti v tej regiji. Po zadnjih dostopnih podatkih, ti se nanašajo na leto 2012, je bilo tukaj 93 % odpadnih voda pred izpustom iz kanalizacijskega sistema prečiščenih; to je bistveno večji delež od deleža za Slovenijo (58 %), hkrati pa manjši kot v prejšnjem letu v tej regiji, ko se pred izpustom iz kanalizacijskega sistema niso prečistili manj kot 3 % odpadnih voda. Izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost v tej regiji so v letu 2011 znašali kar 4,3 % BDP te regije. Finančna sredstva za to dejavnost so skoraj v celoti prispevale gospodarske družbe.

Starostna sestava tukajšnjih prebivalcev je bila ugodna, saj je indeks staranja sredi leta 2012 znašal 105,0; to pomeni, da je bilo številčno razmerje med prebivalstvom, starim 65 ali več let, in prebivalstvom, mlajšim od 15 let, v regiji 105 : 100. Neveste so bile v letu 2012 ob sklenitvi zakonske zveze v povprečju najmlajše prav v jugovzhodni Sloveniji (30 let), pa tudi povprečna starost ženinov v tej regiji je bila ena nižjih (33 let).

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2012 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)53,4101,4
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,31,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,142
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)12,812
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,88,7
Podatki za leto 2012 Regija Slovenija
Površina km22.67520.273
Število prebivalcev142.7492.056.262
Število zaposlenih oseb44.527717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)989,55991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)5.445.19190.754.575