Posavska regija

Zelo dobra prometna dostopnost, rodovitni dolini Save in Krke, gričevnat svet vinogradov in velika količina vodnega bogastva ustvarjajo podobo naše druge najmanjše statistične regije. 

Posavska

Vir: www.gradovi.net

Zelo dobra prometna dostopnost, rodovitni dolini Save in Krke, gričevnat svet vinogradov in velika količina vodnega bogastva ustvarjajo podobo naše druge najmanjše statistične regije. Poznana je po čateški termalni rivieri in edini jedrski elektrarni v državi.

Spodnjeposavska regija nameni za investicije v varstvo okolja letno le okrog 0,1 % svojega bruto domačega proizvoda. V letu 2011 je ta regija namenila za varstvo okolja najmanj, in sicer le 0,3 % vseh investicijskih sredstev.

Stopnja delovne aktivnosti v tej regiji je bila v letu 2012 približno enaka državnemu povprečju, razlika v stopnjah delovne aktivnosti med spoloma pa je bila tu največja; za moške je bila namreč kar za 13 odstotnih točk višja kot za ženske. Ta regija je v letu 2012 izstopala še po najvišjem številu bolniških odsotnosti med zaposlenimi na 100 zaposlenih, in sicer jih je bilo 122, trajale pa so v povprečju približno 20 dni. Število začetih postopkov insolventnosti na 1.000 gospodarskih družb pa je bilo v letu 2012 v tej regiji najnižje, in sicer je bilo začetih 5 postopkov prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij.

Zanimivo je tudi to, da je bilo v splošne knjižnice v spodnjeposavski regiji vpisanih v letu 2012 najmanj članov na 1.000 prebivalcev, v povprečju kar 90 manj kot na primer v knjižnice v goriški regiji (enako je veljalo tudi za podravsko; po deležu mladih članov splošnih knjižnic pa se je med regijami uvrstila med prve (37 %).

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2012 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)79,3101,4
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,51,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,542
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)13,912
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,68,7
Podatki za leto 2012 Regija Slovenija
Površina km288520.273
Število prebivalcev70.2152.056.262
Število zaposlenih oseb18.649717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)936,70991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.172.28990.754.575