Savinjska regija

Nekdanja dežela grofov Celjskih je naravnogeografsko zelo raznolika. Obsega alpski svet Zgornje Savinjske doline in tudi dela Kamniško-Savinjskih Alp, Spodnjo Savinjsko dolino, Kozjansko gričevje ter Velenjsko kotlino. 

Savinjska

Vir: Arhiv Zlati Grič, Slovenske Konjice

Ta statistična regija – lahko bi jo imenovali tudi »nekdanja dežela grofov Celjskih« – je naravnogeografsko zelo raznolika. Obsega pretežno z gozdom porasel in turistično privlačen alpski svet Zgornje Savinjske doline in tudi dela Kamniško-Savinjskih Alp, rodovitno Spodnjo Savinjsko dolino z ugodnimi razmerami za hmeljarstvo, obdelano Kozjansko gričevje ter Velenjsko kotlino z nahajališči lignita, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije.

Savinjska regija nameni letno skoraj 3 % bruto domačega proizvoda za investicije v varstvo okolja; v letu 2011 je za varstvo okolja namenila 25,9 % vseh investicijskih sredstev. V letu 2011 je v savinjski regiji na novo nastalo okrog 11 % podjetij brez predhodnika, okrog 7 % pa jih je prenehalo poslovati. Člani splošnih knjižnic v tej regiji si izposodijo več knjižničnega gradiva kot v drugih regijah: v letu 2012 si je vsak izposodil povprečno 62 enot. Savinjska regija ima dobre naravne pogoje za kmetijstvo. V letu 2010 se je po številu kmetijskih gospodarstev – bilo jih je okoli 11.400 ali 15 % vseh v državi – uvrstila takoj za podravsko regijo. Tudi po površini kmetijskih zemljišč v uporabi in po številu glav velike živine se med regijami uvršča na drugo mesto.

Prepoznavna in priljubljena je tudi kot turistična destinacija. V letu 2012 so v tej regiji evidentirali 11,1 % vseh prihodov turistov v Slovenijo in 15,0 % vseh prenočitev turistov pri nas. Turisti so tukaj prenočili povprečno štirikrat.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2012 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)109,3101,4
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,11,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,742
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)12,712
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,08,7
Podatki za leto 2012 Regija Slovenija
Površina km22.38420.273
Število prebivalcev260.5452.056.262
Število zaposlenih oseb87.397717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)920,72991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)9.211.07090.754.575