Obalno-kraška regija

Obmorska regija s submediteranskim podnebjem je edina statistična regija z izhodom na morje. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma in prometa ter gojenje posebnih kultur v kmetijstvu. 

Obalno-kraška

Vir: Slovenska turistična organizacija

Obmorska regija s submediteranskim podnebjem je edina statistična regija z izhodom na morje. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma in prometa ter gojenje posebnih kultur v kmetijstvu.

Tri četrtine bruto dodane vrednosti v tej regiji ustvarijo storitvene dejavnosti; med njimi so v letu 2011 več kot tretjino bruto dodane vrednosti v regiji ustvarili trgovina ter gostinske in prometne dejavnosti (predvsem pristaniška dejavnost in z njo povezane dejavnosti Luke Koper) ter obmorski in zdraviliški turizem. Obalno-kraška regija je v letu 2012 ustvarila skoraj četrtino vseh turističnih prenočitev v državi (nekaj manj kot polovico teh prenočitev so prispevali slovenski turisti; med tujimi turisti so prevladovali Italijani, Avstrijci in Nemci).

Obalno-kraška je bila v letu 2012 ena izmed treh regij, v katerih je bila letna stopnja rasti prebivalstva pozitivna (4,6 ‰). Starostna sestava tukajšnjega prebivalstva je bila manj ugodna. Sredi leta 2012 je indeks staranja za to regijo znašal 134,5; to pomeni, da je bilo razmerje med številom prebivalcev, mlajših od 15 let, in številom prebivalcev, starih 65 ali več let, 100 : 135. Kmetijska gospodarstva v tej regiji so v letu 2010 spadala med najmanjša v državi, in to tako po povprečni površini kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo kot tudi po obsegu živinoreje na kmetijskih gospodarstvih.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2012 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)106,9101,4
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,61,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,242
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)10,212
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,78,7
Podatki za leto 2012 Regija Slovenija
Površina km21.04420.273
Število prebivalcev111.5772.056.262
Število zaposlenih oseb38.651717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)980,18991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)4.753.02190.754.575