Goriška regija

Ta statistična regija leži na zahodu države, ob italijanski meji. Julijske Alpe, reka Soča in rodovitna Vipavska dolina so najbolj prepoznavne naravnogeografske značilnosti te regije. 

Goriška

Vir: Arhiv LTO Sotočje

Goriška statistična regija leži na zahodu države, ob italijanski meji. Julijske Alpe, reka Soča in rodovitna Vipavska dolina so najbolj prepoznavne naravnogeografske značilnosti te regije.

Čeprav je v letu 2011 prispevala k slovenskemu BDP le nekaj več kot 5 %, je bila po ustvarjenem BDP na prebivalca na tretjem mestu v državi. Tudi razpoložljivi dohodek na prebivalca je bil v goriški regiji v letu 2011 med višjimi, saj je tako kot v osrednjeslovenski presegal 11.000 EUR.

Po oceni stanovanjskega sklada je bilo ob koncu leta 2012 v goriški regiji največ tri- ali večsobnih stanovanj (približno 70 %); enosobnih stanovanj je bilo tukaj manj kot 10 %. Tudi po površini so bila stanovanja prostornejša; obsegala so povprečno 37 m2 na prebivalca.

Splošne knjižnice v tej regiji skrbijo za najobsežnejšo zbirko knjižničnega gradiva; v letu 2012 je ta obsegala več kot 7.000 enot knjižničnega gradiva na 1.000 prebivalcev v regiji. Po povprečnem številu obiskov splošnih knjižnic na člana se je ta regija s povprečno 24 obiski na člana uvrstila na drugo mesto. Delež mladih članov splošnih knjižnic (starih manj kot 15 let) pa je tukaj med nižjimi v državi.

Ta regija se uvršča na prvo mesto še po številu avtomobilov na 1.000 prebivalcev; tukaj so imeli na primer na 1.000 prebivalcev povprečno 100 avtomobilov več kot v zasavski regiji; starost teh avtomobilov je bila precej visoka, približno enaka kot v spodnjeposavski in med najvišjimi v državi; v letu 2012 so bili stari povprečno skoraj 10 let.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2012 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)51,3101,4
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,91,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,242
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)10,312
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,68,7
Podatki za leto 2012 Regija Slovenija
Površina km22.32520.273
Število prebivalcev119.2302.056.262
Število zaposlenih oseb38.440717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)963,61991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.838.30690.754.575