Po svoji legi je to središčna, po gostoti prebivalcev najgosteje naseljena, po številu prebivalcev največja, po površini pa naša druga največja statistična regija. Poleg ugodne lege sta njeni pomembni prednosti tudi dobra prometna povezanost in to, da je tukaj glavno mesto države.

Skratka, ta regija je naša gospodarsko najbolj razvita regija; v letu 2011 je ustvarila 25-krat večji BDP kot zasavska regija ali nekaj več kot tretjino celotnega slovenskega BDP, od tega že več kot tri četrtine v storitvenih dejavnostih. V letu 2011 je v tej regiji nastalo 97 novih podjetij na 10.000 prebivalcev (največ novih podjetij na 10.000 prebivalcev je nastalo v obalno-kraški, in sicer 113). Tudi delež pet let preživelih podjetij med novonastalimi podjetji je bil tukaj eden višjih (58 %).

Po indeksu delovne migracije (126,1) je ta regija izrazito delovna regija; število delovno aktivnih prebivalcev, zaposlenih v tej regiji, je namreč precej večje od števila delovno aktivnih prebivalcev, ki v tej regiji prebivajo. Ta regija je z zaposlitvenega vidika zelo pomembna tudi za prebivalce iz drugih regij. Plače zaposlenih v tukajšnjih podjetjih so najvišje (povprečna neto plača v Sloveniji je v letu 2012 znašala 990 EUR, v tej regiji pa je bila za približno 90 EUR višja). Tudi delež prebivalcev, starih od 25 do 64 let, vključenih v vseživljenjsko učenje odraslih, je bil v letu 2012 v tej regiji največji (17 %). Izobrazbeni potencial regije se kaže med drugim tudi v deležu oseb, starih 25–64 let, z višje- in visokošolsko izobrazbo; tudi ta je tukaj največji.