Regija Posavskega hribovja je tako po površini kot po številu prebivalcev najmanjša slovenska statistična regija. Sredi leta 2012 je tukaj na 264 km2 prebivalo približno 43.800 prebivalcev, kar pomeni, da je ta regija poleg osrednjeslovenske naša najgosteje poseljena regija.

Naravnogeografske danosti ustvarjajo razmere za njeno tradicionalno usmerjenost v industrijo; več kot tretjino bruto dodane vrednosti še vedno ustvarijo predelovalne dejavnosti, rudarstvo in druga industrija.

Zasavska regija je tudi v letu 2012 izstopala po najizrazitejšem upadu števila prebivalcev (letna stopnja rasti prebivalstva je znašala –9,7 ‰); ta je bil predvsem posledica odseljevanja v druge statistične regije; selitveni prirast med regijami je bil namreč prav v tej regiji v največji meri negativen (–8,1). Znova je izstopala tudi po povprečni starosti mater ob rojstvu otrok: ženske te regije, ki so v letu 2012 rodile prvič, so bile stare povprečno 27,7 leta ali povprečno dve leti mlajše od mater ob rojstvu prvega otroka v osrednjeslovenski regiji.

Število brezposelnih oseb se je tukaj v letu 2012 še povečalo; stopnja registrirane brezposelnosti je bila ena najvišjih, 14,7-odstotna ali za 6 odstotnih točk višja kot v regiji z najnižjo (gorenjski) in za približno 3 odstotne točke nižja kot v regiji z najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti (pomurski). Po indeksu delovne migracije je ta regija naša najbolj bivalna regija; v letu 2012 je namreč imelo delovno mesto na območju svoje regije 60 % Zasavcev, preostalih 40 % pa jih je odhajalo na delo v druge regije.