Ta statistična regija leži na severu države, ob avstrijski meji; njeno zemljepisno podobo ustvarjajo gozdnato hribovje in tri rečne doline. Prometno je težje dostopna in slabo povezana s središčem države.

Težka industrija je v preteklosti močno zaznamovala kakovost okolja, zlasti v dolinah. Za kmetijstvo v tej regiji je značilno to, da so tukajšnja kmetijska gospodarstva med največjimi v državi, tako po površini kmetijskih zemljišč v uporabi kot po številu glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo. Z živinorejo se ukvarja več kot 90 % kmetijskih gospodarstev. Gospodarji tukajšnjih kmetij so v povprečju najmlajši (53 let), od gospodarjev kmetij v notranjsko-kraški regiji pa so povprečno osem let mlajši.

Stopnja registrirane brezposelnosti v tej regiji je bila v letu 2012 približno enaka državnemu povprečju. Razlika med stopnjama registrirane brezposelnosti za moške in za ženske pa je bila tukaj najvišja: za ženske je bila namreč za 6 odstotnih točk višja kot za moške. V letu 2012 je bilo tukaj začetih največ postopkov zaradi insolventnosti: na 1.000 gospodarskih družb 18 postopkov prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij. Ta regija je izstopala še po najvišjem deležu podjetij med novonastalimi podjetji, ki so preživela pet let (v letu 2011 je znašal 61 %), in po najvišjem deležu inovacijsko aktivnih podjetij med vsemi podjetji (bilo jih je kar 62 %).