Obmorska regija s submediteranskim podnebjem je edina statistična regija z izhodom na morje. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma in prometa ter gojenje posebnih kultur v kmetijstvu.

Tri četrtine bruto dodane vrednosti v tej regiji ustvarijo storitvene dejavnosti; med njimi so v letu 2011 več kot tretjino bruto dodane vrednosti v regiji ustvarili trgovina ter gostinske in prometne dejavnosti (predvsem pristaniška dejavnost in z njo povezane dejavnosti Luke Koper) ter obmorski in zdraviliški turizem. Obalno-kraška regija je v letu 2012 ustvarila skoraj četrtino vseh turističnih prenočitev v državi (nekaj manj kot polovico teh prenočitev so prispevali slovenski turisti; med tujimi turisti so prevladovali Italijani, Avstrijci in Nemci).

Obalno-kraška je bila v letu 2012 ena izmed treh regij, v katerih je bila letna stopnja rasti prebivalstva pozitivna (4,6 ‰). Starostna sestava tukajšnjega prebivalstva je bila manj ugodna. Sredi leta 2012 je indeks staranja za to regijo znašal 134,5; to pomeni, da je bilo razmerje med številom prebivalcev, mlajših od 15 let, in številom prebivalcev, starih 65 ali več let, 100 : 135. Kmetijska gospodarstva v tej regiji so v letu 2010 spadala med najmanjša v državi, in to tako po povprečni površini kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo kot tudi po obsegu živinoreje na kmetijskih gospodarstvih.