Goriška statistična regija leži na zahodu države, ob italijanski meji. Julijske Alpe, reka Soča in rodovitna Vipavska dolina so najbolj prepoznavne naravnogeografske značilnosti te regije.

Čeprav je v letu 2011 prispevala k slovenskemu BDP le nekaj več kot 5 %, je bila po ustvarjenem BDP na prebivalca na tretjem mestu v državi. Tudi razpoložljivi dohodek na prebivalca je bil v goriški regiji v letu 2011 med višjimi, saj je tako kot v osrednjeslovenski presegal 11.000 EUR.

Po oceni stanovanjskega sklada je bilo ob koncu leta 2012 v goriški regiji največ tri- ali večsobnih stanovanj (približno 70 %); enosobnih stanovanj je bilo tukaj manj kot 10 %. Tudi po površini so bila stanovanja prostornejša; obsegala so povprečno 37 m2 na prebivalca.

Splošne knjižnice v tej regiji skrbijo za najobsežnejšo zbirko knjižničnega gradiva; v letu 2012 je ta obsegala več kot 7.000 enot knjižničnega gradiva na 1.000 prebivalcev v regiji. Po povprečnem številu obiskov splošnih knjižnic na člana se je ta regija s povprečno 24 obiski na člana uvrstila na drugo mesto. Delež mladih članov splošnih knjižnic (starih manj kot 15 let) pa je tukaj med nižjimi v državi.

Ta regija se uvršča na prvo mesto še po številu avtomobilov na 1.000 prebivalcev; tukaj so imeli na primer na 1.000 prebivalcev povprečno 100 avtomobilov več kot v zasavski regiji; starost teh avtomobilov je bila precej visoka, približno enaka kot v spodnjeposavski in med najvišjimi v državi; v letu 2012 so bili stari povprečno skoraj 10 let.