Podzemni kraški svet s svetovno znano Postojnsko jamo in presihajoče Cerkniško jezero sta glavni znamenitosti te statistične regije. Po površini je to ena naših manjših regij, po gostoti prebivalstva pa naša najredkeje naseljena regija (ima na primer šestkrat manj prebivalcev na km2 kot najgosteje naseljena osrednjeslovenska regija).

Gospodarsko je to ena naših šibkejših regij (k slovenskemu BDP je v letu 2011 prispevala 1,8 %). Tukajšnja podjetja spadajo po številu zaposlenih med manjša podjetja v državi (vsako zaposluje povprečno 4 osebe). Tukajšnje kmetijstvo je v letu 2011 ustvarilo približno 7 % bruto dodane vrednosti v regiji, kar je eden večjih deležev bruto dodane vrednosti iz kmetijstva v posamezni regiji. Povprečna površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo je bila v letu 2010 največja prav v tej in v koroški regiji. Notranjsko-kraška regija je izstopala še po deležu kmetijskih zemljišč v uporabi z ekološko pridelavo; ta so namreč obsegala kar 16 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi v tej regiji.

Stopnja delovne aktivnosti v tej regiji je bila v letu 2012 najvišja: 61,1-odstotna; stopnja registrirane brezposelnosti pa je bila tu ena nižjih. Zanimivo je še to, da je bil delež žensk v terciarnem izobraževanju med vsemi študenti na tej stopnji izobraževanja v tej regiji največji, in sicer jih je bilo 62 %.