Podatki za leto 2012 Regija Slovenija
Površina km22.13720.273
Število prebivalcev204.1702.056.262
Število zaposlenih oseb60.067717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)974,54991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)6.457.66890.754.575
Število moških100.8751.017.414
Število žensk103.2951.038.848
Naravni prirast5852.681
Skupni prirast-813.325
Število vrtcev86938
Število otrok v vrtcih8.21483.090
Število učencev v osnovnih šolah17.237161.051
Število dijakov (po prebivališču)8.26378.208
Število študentov (po prebivališču)9.62797.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
81.567810.001
Število samozaposlenih oseb
8.26892.958
Število registriranih brezposelnih oseb
7.991110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.484,501.525,47
Število podjetij16.645173.305
Število stanovanj, stanovanjski sklad
79.606853.860
Število osebnih avtomobilov
105.4111.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
61.631671.835
Število prihodov turistov650.2203.297.556
Število prenočitev turistov1.670.6539.510.663
Izvoz blaga (mio. EUR)1.863,9621.060,69
Uvoz blaga (mio. EUR)1.356,4622.077,66
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)25.651489.310
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)27.589394.126
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)397.8814.824.879
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)2.97336.006