Podatki za leto 2012 Regija Slovenija
Površina km226420.273
Število prebivalcev43.7752.056.262
Število zaposlenih oseb10.293717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)922,41991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)810.82190.754.575
Število moških21.4311.017.414
Število žensk22.3441.038.848
Naravni prirast-742.681
Skupni prirast-4293.325
Število vrtcev14938
Število otrok v vrtcih1.38883.090
Število učencev v osnovnih šolah3.039161.051
Število dijakov (po prebivališču)1.63678.208
Število študentov (po prebivališču)1.86897.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
16.443810.001
Število samozaposlenih oseb
1.47392.958
Število registriranih brezposelnih oseb
2.825110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.404,171.525,47
Število podjetij2.553173.305
Število stanovanj, stanovanjski sklad
18.009853.860
Število osebnih avtomobilov
20.4361.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
14.124671.835
Število prihodov turistov2.2573.297.556
Število prenočitev turistov6.7239.510.663
Izvoz blaga (mio. EUR)212,4521.060,69
Uvoz blaga (mio. EUR)108,9422.077,66
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)4.340489.310
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)1.243394.126
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)42.0384.824.879
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)49036.006