Podatki za leto 2012 Regija Slovenija
Površina km21.04420.273
Število prebivalcev111.5772.056.262
Število zaposlenih oseb38.651717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)980,18991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)4.753.02190.754.575
Število moških55.5711.017.414
Število žensk56.0061.038.848
Naravni prirast1442.681
Skupni prirast5163.325
Število vrtcev49938
Število otrok v vrtcih4.46983.090
Število učencev v osnovnih šolah7.567161.051
Število dijakov (po prebivališču)3.53578.208
Število študentov (po prebivališču)4.41197.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
45.150810.001
Število samozaposlenih oseb
5.13492.958
Število registriranih brezposelnih oseb
5.142110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.505,941.525,47
Število podjetij11.859173.305
Število stanovanj, stanovanjski sklad
55.900853.860
Število osebnih avtomobilov
63.0251.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
43.113671.835
Število prihodov turistov656.8233.297.556
Število prenočitev turistov2.138.0359.510.663
Izvoz blaga (mio. EUR)886,6221.060,69
Uvoz blaga (mio. EUR)1.351,6222.077,66
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)20.041489.310
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)14.491394.126
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)171.1194.824.879
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)1.97936.006