Podatki za leto 2012 Regija Slovenija
Površina km22.32520.273
Število prebivalcev119.2302.056.262
Število zaposlenih oseb38.440717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)963,61991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.838.30690.754.575
Število moških59.4591.017.414
Število žensk59.7711.038.848
Naravni prirast82.681
Skupni prirast-2313.325
Število vrtcev60938
Število otrok v vrtcih4.53383.090
Število učencev v osnovnih šolah8.995161.051
Število dijakov (po prebivališču)4.58478.208
Število študentov (po prebivališču)5.97697.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
46.345810.001
Število samozaposlenih oseb
5.97592.958
Število registriranih brezposelnih oseb
5.323110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.460,381.525,47
Število podjetij10.669173.305
Število stanovanj, stanovanjski sklad
51.706853.860
Število osebnih avtomobilov
68.6781.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
45.028671.835
Število prihodov turistov255.1773.297.556
Število prenočitev turistov611.6359.510.663
Izvoz blaga (mio. EUR)1.068,4421.060,69
Uvoz blaga (mio. EUR)803,2022.077,66
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)16.870489.310
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)12.955394.126
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)240.6504.824.879
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)1.90336.006