Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km214820.273
Število prebivalcev110.9462.056.262
Število zaposlenih oseb52.989717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)969,07991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)5.075.40790.739.422
Število moških54.1181.017.414
Število žensk56.8281.038.848
Naravni prirast-3192.681
Skupni prirast-1693.325
Število vrtcev42938
Število otrok v vrtcih4.11083.090
Število učencev v osnovnih šolah7.304161.051
Število dijakov (po prebivališču)3.66378.208
Število študentov (po prebivališču)4.51697.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
38.230810.001
Število samozaposlenih oseb
3.62392.958
Število registriranih brezposelnih oseb
7.939110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.488,641.525,47
Število podjetij9.764161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
52.203853.860
Število osebnih avtomobilov
51.2521.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
48.240671.835