Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km27520.273
Število prebivalcev5.5222.056.262
Število zaposlenih oseb966717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.002,25991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)326.85490.739.422
Število moških2.8081.017.414
Število žensk2.7141.038.848
Naravni prirast502.681
Skupni prirast523.325
Število vrtcev2938
Število otrok v vrtcih27483.090
Število učencev v osnovnih šolah515161.051
Število dijakov (po prebivališču)25878.208
Število študentov (po prebivališču)25397.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
2.400810.001
Število samozaposlenih oseb
33492.958
Število registriranih brezposelnih oseb
160110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.590,861.525,47
Število podjetij331161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.855853.860
Število osebnih avtomobilov
3.0381.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.531671.835