Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km211020.273
Število prebivalcev1.5192.056.262
Število zaposlenih oseb197717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)843,28991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)26.73790.739.422
Število moških7631.017.414
Število žensk7561.038.848
Naravni prirast-42.681
Skupni prirast-143.325
Število vrtcev1938
Število otrok v vrtcih2783.090
Število učencev v osnovnih šolah168161.051
Število dijakov (po prebivališču)6978.208
Število študentov (po prebivališču)8197.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
544810.001
Število samozaposlenih oseb
14292.958
Število registriranih brezposelnih oseb
85110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.238,111.525,47
Število podjetij128161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
613853.860
Število osebnih avtomobilov
8021.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
357671.835