Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km217320.273
Število prebivalcev13.5752.056.262
Število zaposlenih oseb3.298717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)940,37991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)374.55990.739.422
Število moških6.8621.017.414
Število žensk6.7131.038.848
Naravni prirast892.681
Skupni prirast2713.325
Število vrtcev8938
Število otrok v vrtcih75383.090
Število učencev v osnovnih šolah1.259161.051
Število dijakov (po prebivališču)61078.208
Število študentov (po prebivališču)64897.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
5.925810.001
Število samozaposlenih oseb
68392.958
Število registriranih brezposelnih oseb
516110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.426,531.525,47
Število podjetij1.060161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
4.801853.860
Število osebnih avtomobilov
6.8961.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
3.770671.835