Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km21120.273
Število prebivalcev3.6402.056.262
Število zaposlenih oseb507717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)814,07991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)29.41990.739.422
Število moških1.8401.017.414
Število žensk1.8001.038.848
Naravni prirast162.681
Skupni prirast303.325
Število vrtcev2938
Število otrok v vrtcih16483.090
Število učencev v osnovnih šolah404161.051
Število dijakov (po prebivališču)11278.208
Število študentov (po prebivališču)18597.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.424810.001
Število samozaposlenih oseb
12892.958
Število registriranih brezposelnih oseb
123110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.194,711.525,47
Število podjetij317161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.203853.860
Število osebnih avtomobilov
2.0101.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.459671.835