Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km227520.273
Število prebivalcev280.2782.056.262
Število zaposlenih oseb194.089717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.124,97991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)34.567.64790.739.422
Število moških134.7311.017.414
Število žensk145.5471.038.848
Naravni prirast8122.681
Skupni prirast2.3903.325
Število vrtcev120938
Število otrok v vrtcih13.33083.090
Število učencev v osnovnih šolah20.540161.051
Število dijakov (po prebivališču)9.21278.208
Število študentov (po prebivališču)13.08997.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
110.414810.001
Število samozaposlenih oseb
10.22592.958
Število registriranih brezposelnih oseb
14.081110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.779,221.525,47
Število podjetij34.595161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
126.062853.860
Število osebnih avtomobilov
143.2431.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
115.737671.835