Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km25620.273
Število prebivalcev6422.056.262
Število zaposlenih oseb124717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)900,18991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)6.98090.739.422
Število moških3341.017.414
Število žensk3081.038.848
Naravni prirast-52.681
Skupni prirast113.325
Število vrtcev1938
Število otrok v vrtcih1383.090
Število učencev v osnovnih šolah47161.051
Število dijakov (po prebivališču)1278.208
Število študentov (po prebivališču)1697.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
220810.001
Število samozaposlenih oseb
2892.958
Število registriranih brezposelnih oseb
38110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.354,711.525,47
Število podjetij43161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
615853.860
Število osebnih avtomobilov
3201.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
399671.835