Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km22020.273
Število prebivalcev6052.056.262
Število zaposlenih oseb50717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)815,20991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.51190.739.422
Število moških3011.017.414
Število žensk3041.038.848
Naravni prirast-32.681
Skupni prirast-313.325
Število vrtcev1938
Število otrok v vrtcih2083.090
Število učencev v osnovnih šolah41161.051
Število dijakov (po prebivališču)2478.208
Število študentov (po prebivališču)2597.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
225810.001
Število samozaposlenih oseb
2892.958
Število registriranih brezposelnih oseb
44110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.169,321.525,47
Število podjetij22161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
240853.860
Število osebnih avtomobilov
2801.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
105671.835