Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km226620.273
Število prebivalcev29.2462.056.262
Število zaposlenih oseb6.297717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)896,85991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)532.19690.739.422
Število moških14.3901.017.414
Število žensk14.8561.038.848
Naravni prirast1312.681
Skupni prirast1373.325
Število vrtcev16938
Število otrok v vrtcih1.28483.090
Število učencev v osnovnih šolah2.433161.051
Število dijakov (po prebivališču)1.06678.208
Število študentov (po prebivališču)1.38397.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
12.114810.001
Število samozaposlenih oseb
1.24592.958
Število registriranih brezposelnih oseb
1.211110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.349,291.525,47
Število podjetij2.134161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
10.664853.860
Število osebnih avtomobilov
14.9671.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
14.174671.835