Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km26920.273
Število prebivalcev6352.056.262
Število zaposlenih oseb79717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)819,03991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)13.91090.739.422
Število moških3161.017.414
Število žensk3191.038.848
Naravni prirast-12.681
Skupni prirast-63.325
Število vrtcev1938
Število otrok v vrtcih1983.090
Število učencev v osnovnih šolah33161.051
Število dijakov (po prebivališču)1878.208
Število študentov (po prebivališču)4197.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
244810.001
Število samozaposlenih oseb
3092.958
Število registriranih brezposelnih oseb
17110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.195,321.525,47
Število podjetij50161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
358853.860
Število osebnih avtomobilov
3511.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
129671.835