Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km23320.273
Število prebivalcev2.8932.056.262
Število zaposlenih oseb732717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)937,08991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)58.13790.739.422
Število moških1.4301.017.414
Število žensk1.4631.038.848
Naravni prirast122.681
Skupni prirast423.325
Število vrtcev1938
Število otrok v vrtcih14783.090
Število učencev v osnovnih šolah280161.051
Število dijakov (po prebivališču)13478.208
Število študentov (po prebivališču)12997.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.243810.001
Število samozaposlenih oseb
19892.958
Število registriranih brezposelnih oseb
76110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.429,741.525,47
Število podjetij231161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
939853.860
Število osebnih avtomobilov
1.5621.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
762671.835