Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km25420.273
Število prebivalcev11.0482.056.262
Število zaposlenih oseb3.377717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)921,55991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)380.88690.739.422
Število moških5.5251.017.414
Število žensk5.5231.038.848
Naravni prirast312.681
Skupni prirast2473.325
Število vrtcev3938
Število otrok v vrtcih37783.090
Število učencev v osnovnih šolah827161.051
Število dijakov (po prebivališču)35378.208
Število študentov (po prebivališču)49597.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
4.300810.001
Število samozaposlenih oseb
44092.958
Število registriranih brezposelnih oseb
626110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.409,531.525,47
Število podjetij764161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
4.316853.860
Število osebnih avtomobilov
5.9131.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
4.455671.835