Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km22920.273
Število prebivalcev4.0432.056.262
Število zaposlenih oseb630717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)793,42991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)52.87490.739.422
Število moških2.0211.017.414
Število žensk2.0221.038.848
Naravni prirast-262.681
Skupni prirast-83.325
Število vrtcev1938
Število otrok v vrtcih15783.090
Število učencev v osnovnih šolah367161.051
Število dijakov (po prebivališču)17878.208
Število študentov (po prebivališču)18497.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.627810.001
Število samozaposlenih oseb
21192.958
Število registriranih brezposelnih oseb
168110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.172,141.525,47
Število podjetij199161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.361853.860
Število osebnih avtomobilov
2.0221.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
707671.835