Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km215320.273
Število prebivalcev7.3022.056.262
Število zaposlenih oseb977717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)946,61991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)82.14990.739.422
Število moških3.6261.017.414
Število žensk3.6761.038.848
Naravni prirast712.681
Skupni prirast243.325
Število vrtcev7938
Število otrok v vrtcih41783.090
Število učencev v osnovnih šolah893161.051
Število dijakov (po prebivališču)42778.208
Število študentov (po prebivališču)35897.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
3.035810.001
Število samozaposlenih oseb
47292.958
Število registriranih brezposelnih oseb
175110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.412,761.525,47
Število podjetij482161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.630853.860
Število osebnih avtomobilov
3.9421.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
970671.835