Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km27220.273
Število prebivalcev34.3462.056.262
Število zaposlenih oseb9.088717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)961,04991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.073.92690.739.422
Število moških16.9091.017.414
Število žensk17.4371.038.848
Naravni prirast1692.681
Skupni prirast2373.325
Število vrtcev16938
Število otrok v vrtcih1.52783.090
Število učencev v osnovnih šolah3.342161.051
Število dijakov (po prebivališču)1.42178.208
Število študentov (po prebivališču)1.66497.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
14.333810.001
Število samozaposlenih oseb
1.40292.958
Število registriranih brezposelnih oseb
1.372110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.462,841.525,47
Število podjetij3.066161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
12.292853.860
Število osebnih avtomobilov
18.1751.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
13.879671.835