Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km23120.273
Število prebivalcev1.3382.056.262
Število zaposlenih oseb172717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)934,70991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)15.77390.739.422
Število moških6391.017.414
Število žensk6991.038.848
Naravni prirast42.681
Skupni prirast-193.325
Število vrtcev1938
Število otrok v vrtcih3983.090
Število učencev v osnovnih šolah86161.051
Število dijakov (po prebivališču)4578.208
Število študentov (po prebivališču)4797.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
433810.001
Število samozaposlenih oseb
5292.958
Število registriranih brezposelnih oseb
132110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.392,161.525,47
Število podjetij77161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
603853.860
Število osebnih avtomobilov
6251.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
255671.835