Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km234020.273
Število prebivalcev14.6892.056.262
Število zaposlenih oseb3.472717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)875,68991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)253.60390.739.422
Število moških7.4121.017.414
Število žensk7.2771.038.848
Naravni prirast-12.681
Skupni prirast-853.325
Število vrtcev7938
Število otrok v vrtcih52383.090
Število učencev v osnovnih šolah1.070161.051
Število dijakov (po prebivališču)53678.208
Število študentov (po prebivališču)67597.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
5.658810.001
Število samozaposlenih oseb
78392.958
Število registriranih brezposelnih oseb
1.301110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.295,221.525,47
Število podjetij821161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
5.954853.860
Število osebnih avtomobilov
7.1071.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
3.679671.835