Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km211620.273
Število prebivalcev16.4772.056.262
Število zaposlenih oseb3.160717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)882,05991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)293.89990.739.422
Število moških8.1431.017.414
Število žensk8.3341.038.848
Naravni prirast682.681
Skupni prirast1233.325
Število vrtcev6938
Število otrok v vrtcih83883.090
Število učencev v osnovnih šolah1.310161.051
Število dijakov (po prebivališču)66978.208
Število študentov (po prebivališču)77697.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
6.864810.001
Število samozaposlenih oseb
68492.958
Število registriranih brezposelnih oseb
867110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.311,701.525,47
Število podjetij1.291161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
5.863853.860
Število osebnih avtomobilov
8.7431.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
5.198671.835