Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km22520.273
Število prebivalcev2.0302.056.262
Število zaposlenih oseb198717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)929,09991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)11.44490.739.422
Število moških1.0311.017.414
Število žensk9991.038.848
Naravni prirast-22.681
Skupni prirast-33.325
Število vrtcev1938
Število otrok v vrtcih5383.090
Število učencev v osnovnih šolah195161.051
Število dijakov (po prebivališču)9378.208
Število študentov (po prebivališču)6597.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
814810.001
Število samozaposlenih oseb
18192.958
Število registriranih brezposelnih oseb
70110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.388,631.525,47
Število podjetij78161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
850853.860
Število osebnih avtomobilov
1.0331.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
395671.835