Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km21220.273
Število prebivalcev1.2822.056.262
Število zaposlenih oseb215717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)921,15991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)14.41790.739.422
Število moških6381.017.414
Število žensk6441.038.848
Naravni prirast-22.681
Skupni prirast153.325
Število vrtcev1938
Število otrok v vrtcih4183.090
Število učencev v osnovnih šolah144161.051
Število dijakov (po prebivališču)6278.208
Število študentov (po prebivališču)6997.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
467810.001
Število samozaposlenih oseb
7292.958
Število registriranih brezposelnih oseb
62110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.365,031.525,47
Število podjetij86161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
527853.860
Število osebnih avtomobilov
6541.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
376671.835