Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km28420.273
Število prebivalcev32.8622.056.262
Število zaposlenih oseb15.732717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)959,08991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.440.43390.739.422
Število moških16.7151.017.414
Število žensk16.1471.038.848
Naravni prirast1422.681
Skupni prirast453.325
Število vrtcev12938
Število otrok v vrtcih1.26583.090
Število učencev v osnovnih šolah2.564161.051
Število dijakov (po prebivališču)1.24778.208
Število študentov (po prebivališču)1.58797.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
13.190810.001
Število samozaposlenih oseb
93792.958
Število registriranih brezposelnih oseb
2.227110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.462,841.525,47
Število podjetij1.821161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
12.000853.860
Število osebnih avtomobilov
16.0231.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
10.867671.835