Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km2920.273
Število prebivalcev3.8342.056.262
Število zaposlenih oseb5.093717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)966,17991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)884.88890.739.422
Število moških1.8851.017.414
Število žensk1.9491.038.848
Naravni prirast272.681
Skupni prirast403.325
Število vrtcev2938
Število otrok v vrtcih26383.090
Število učencev v osnovnih šolah388161.051
Število dijakov (po prebivališču)14478.208
Število študentov (po prebivališču)18997.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.569810.001
Število samozaposlenih oseb
14592.958
Število registriranih brezposelnih oseb
139110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.485,901.525,47
Število podjetij807161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.465853.860
Število osebnih avtomobilov
2.6561.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
2.150671.835