Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km24320.273
Število prebivalcev9.5672.056.262
Število zaposlenih oseb1.817717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)849,89991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)205.32290.739.422
Število moških4.7351.017.414
Število žensk4.8321.038.848
Naravni prirast992.681
Skupni prirast3463.325
Število vrtcev5938
Število otrok v vrtcih41983.090
Število učencev v osnovnih šolah865161.051
Število dijakov (po prebivališču)39878.208
Število študentov (po prebivališču)46397.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
4.055810.001
Število samozaposlenih oseb
41292.958
Število registriranih brezposelnih oseb
349110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.2621.525,47
Število podjetij814161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
3.725853.860
Število osebnih avtomobilov
5.0801.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
2.660671.835