Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km221720.273
Število prebivalcev13.0482.056.262
Število zaposlenih oseb4.903717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)933,72991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)478.93490.739.422
Število moških6.5811.017.414
Število žensk6.4671.038.848
Naravni prirast-42.681
Skupni prirast-483.325
Število vrtcev6938
Število otrok v vrtcih51383.090
Število učencev v osnovnih šolah845161.051
Število dijakov (po prebivališču)42778.208
Število študentov (po prebivališču)56397.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
5.199810.001
Število samozaposlenih oseb
68492.958
Število registriranih brezposelnih oseb
592110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.411,671.525,47
Število podjetij1.351161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
5.912853.860
Število osebnih avtomobilov
7.7421.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
4.055671.835