Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km23020.273
Število prebivalcev2.3052.056.262
Število zaposlenih oseb398717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)726,43991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)33.70490.739.422
Število moških1.1841.017.414
Število žensk1.1211.038.848
Naravni prirast72.681
Skupni prirast113.325
Število vrtcev...938
Število otrok v vrtcih...83.090
Število učencev v osnovnih šolah169161.051
Število dijakov (po prebivališču)10778.208
Število študentov (po prebivališču)12897.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
939810.001
Število samozaposlenih oseb
15292.958
Število registriranih brezposelnih oseb
110110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.049,901.525,47
Število podjetij165161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
860853.860
Število osebnih avtomobilov
1.1701.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
735671.835