Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km21020.273
Število prebivalcev1.3422.056.262
Število zaposlenih oseb118717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)825,40991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)8.44390.739.422
Število moških6681.017.414
Število žensk6741.038.848
Naravni prirast-22.681
Skupni prirast-63.325
Število vrtcev1938
Število otrok v vrtcih3883.090
Število učencev v osnovnih šolah99161.051
Število dijakov (po prebivališču)4478.208
Število študentov (po prebivališču)6397.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
488810.001
Število samozaposlenih oseb
8092.958
Število registriranih brezposelnih oseb
61110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.219,971.525,47
Število podjetij51161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
495853.860
Število osebnih avtomobilov
6361.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
221671.835