Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km23620.273
Število prebivalcev4132.056.262
Število zaposlenih oseb37717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)656,54991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.63990.739.422
Število moških2301.017.414
Število žensk1831.038.848
Naravni prirast-12.681
Skupni prirast-123.325
Število vrtcev0938
Število otrok v vrtcih083.090
Število učencev v osnovnih šolah3161.051
Število dijakov (po prebivališču)1178.208
Število študentov (po prebivališču)697.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
118810.001
Število samozaposlenih oseb
1092.958
Število registriranih brezposelnih oseb
17110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
917,461.525,47
Število podjetij14161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
259853.860
Število osebnih avtomobilov
1681.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
41671.835