Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km23320.273
Število prebivalcev4.0172.056.262
Število zaposlenih oseb413717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)760,24991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)30.55990.739.422
Število moških2.0271.017.414
Število žensk1.9901.038.848
Naravni prirast182.681
Skupni prirast273.325
Število vrtcev3938
Število otrok v vrtcih13983.090
Število učencev v osnovnih šolah308161.051
Število dijakov (po prebivališču)18478.208
Število študentov (po prebivališču)20697.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.659810.001
Število samozaposlenih oseb
20692.958
Število registriranih brezposelnih oseb
184110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.101,671.525,47
Število podjetij201161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.480853.860
Število osebnih avtomobilov
2.1711.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
882671.835