Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km223620.273
Število prebivalcev36.3952.056.262
Število zaposlenih oseb20.573717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.103,61991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.573.90490.739.422
Število moških18.1331.017.414
Število žensk18.2621.038.848
Naravni prirast1242.681
Skupni prirast-963.325
Število vrtcev22938
Število otrok v vrtcih1.71583.090
Število učencev v osnovnih šolah3.207161.051
Število dijakov (po prebivališču)1.46778.208
Število študentov (po prebivališču)2.04797.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
14.841810.001
Število samozaposlenih oseb
1.27692.958
Število registriranih brezposelnih oseb
1.860110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.714,751.525,47
Število podjetij2.564161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
13.652853.860
Število osebnih avtomobilov
19.5231.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
12.766671.835