Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km22820.273
Število prebivalcev5.3052.056.262
Število zaposlenih oseb1.995717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)957,83991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)474.46690.739.422
Število moških2.6391.017.414
Število žensk2.6661.038.848
Naravni prirast222.681
Skupni prirast563.325
Število vrtcev3938
Število otrok v vrtcih23683.090
Število učencev v osnovnih šolah513161.051
Število dijakov (po prebivališču)27078.208
Število študentov (po prebivališču)29497.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
2.038810.001
Število samozaposlenih oseb
22692.958
Število registriranih brezposelnih oseb
175110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.450,141.525,47
Število podjetij447161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.626853.860
Število osebnih avtomobilov
2.8751.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.217671.835